Novinky

Správa ČNS IFPI o hudebním průmyslu za rok 2012 na Slovensku

Za období roku 2012 utržily firmy sdružené v IFPI z prodeje fyzických a digitálních nosičů 2.857 tisíc EUR. Příjmy z prodeje fyzických nosičů pak činí 2.284 tisíc EUR. Do těchto čísel jsou zahrnuty i příjmy od firem, které sice nejsou členskými firmami IFPI, ale mají s některou z členských firem uzavřenou smlouvu o distribuci.

Je zřejmé, že celkový vývoj hudebního trhu na Slovensku podpořený rapidním nárůstem digitálního segmentu spěje k celkovému růstu v nejbližších letech.

Rok 2012 lze označit za boom legálních hudebních on–line servisů. Dochází nejen k rozrůstání nabídky digitálních obchodů, ale i obchodních modelů jako takových. Zákazník si tak může vybrat, nejen od koho chce hudbu odebírat, ale i jaký způsob mu nejvíce vyhovuje – zda nákup hudby prostřednictvím „à la carte“ downloadu (iTunes) – tady zákazník zaplatí určitý poplatek za každou staženou skladbu, či zda má zájem o tzv. streaming, což je služba, kde si zákazník nepořizuje kopii hudebního souboru do svého přístroje (počítač, telefon), ale hudbu dle vlastního výběru pouze poslouchá (takovou službu poskytuje např. MusicJet ve spolupráci s mobilním operátorem Orange). Z nových servisů, které jsou dostupné na území Slovenské republiky, jmenujme Deezer či Rara. Za zmínku jistě stojí i samozřejmá dostupnost nových servisů v „chytrých telefonech“, jejichž penetrace prudce roste.


Vývoj digitálního hudebního trhu lze dokumentovat i několika statistickými údaji, které IFPI již tradičně shromažďuje a následně publikuje. V roce 2010 činil jeho podíl pouze 4,9% celkového objemu trhu, což činilo zhruba 191 tisíc EUR, v roce 2011 tento podíl stoupl již na 9%, což reprezentuje zhruba 248 tisíc EUR. V roce 2012 se digitální trh dostal až na 20% trhu celkového, což představuje téměř 573 tisíc EUR.
Nejsilnější pozici na trhu má vydavatelství  Universal Music s 27,9%, za ním následuje společnost EMI, jejíž podíl na trhu je 16,8%, na třetí příčce se umístila firma Sony Music s podílem 15,2%. Na dalších místech jsou firmy Československá Muzika s podílem 13,8%, Forza (10,5%), Supraphon (9%) a Warner Music (6,8%).